Goman Brand co.

goman brand co.

Marika Goman – Oman elämänsä arkkitehti

Omana vahvuutenani pidän laajojen kokonaisuuksien hallitsemisen. Brändin kehittäminen ja sisältöjen tuottaminen on erityisosaamistani jossa koen että minulla on vahva oma tyyli. Toimenkuvani on lifestyle- ja palveluliiketoimintakentän konseptisuunnittelija. Pitkä operatiivinen työkokemus palvelualalta tuo minut asiaskasrajapintaan kuulemaan ”kentän toiveet” . Uskon että olen asiakkaan iholla ja tiedän mitä vaativaan asiakaspalvelukulttuuriin kuuluu . Myös ehtymätön innostus lifestyle-maailmaan, palvelukonsepteihin ja toiminnan merkittävyyden rakentamiseen asiakkaille tekevät lähestymistavastani bisnekseen uniikin.

Goman Brand co. tarjoaa visonäärin, joka suunnittelutyön ohjaamisen lisäksi vahvistaa design managementin avulla yrityksen strategian mukaista kilpailuetua. Toimii markkinoinnin ja myynnin tukena brändilupauksen lunastamisessa tuoden kuluttajan näkökulmia palvelutarpeisiin, etsii uusia oivalluksia lifestyle-konseptointiin, koordinoi tuotekehitystä ja tuotejohtamista sekä luo tuotteelle mieleenpainuvan tarinan design viestinnän tueksi.

Mainokset